Kontakt

FABRYKA AROMATÓW SP. Z O.O.

Ul. Wileńska 51
05-200 Wołomin
T / F: + 48 22 122 82 29
M: info@flavoursfactory.com

NIP: 5223004285
REGON: 146573926
KRS: 0000454180

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 zł

Flavours Factory  USA:

301 Route 17 Suite 800
Rutherford NJ 07070
Phone: +1 (973) 453-4465
Business Development and New Clients

Flavours Factory Asia Pacific:

1 Tanjong Pagar Plaza
#02-25 Singapore 082001
Contact: Chew Ghee Chuan
Mobile: 90292275

Flavours Factory China:

11F-E Zhongtian Mansion
173 Yugu Road, Hangzhou,
Zhejiang, China
tel: +86 571 888 68 010

Flavours Factory  Philippines:

BPI Buendia Center 27th floor,
372 Sen. Gil Puyat Ave,
Makati City, Manila, Philippines
tel: +632 464 9000
tel2: +63917 627 5233

Flavours Factory USA
Flavours Factory Europe
Flavours Factory China
Flavours Factory Asia Pacific
Flavours Factory Philippines

Formularz kontaktowy

Profil*