Seasonal collection

Kolekcja fantazyjna i sezonowa przywołuje smaki doskonale znanych z dzieciństwa napojów i łakoci, odwołując się jednocześnie do skojarzeń z porami roku i ważnymi świętami osadzonymi w tradycji i popkulturze.

Holiday flavours

Easter, Christmas, Valentine's Day, Children's Day.

Seasonal flavours

summer, winter